დახურვა

ვიპოვეთ 62შედეგები

ფილტრი:

14 July, 2020

ეკონომიკის განვითარება

ჩვენ მხარს ვუჭერთ მთავრობებსა და დონორებს, დაგეგმონ და განახორციელონ ყოვლისმომცველი, ინდივიდუალური და ეფექტური ეკონომიკური ინიციატივები როგორც დარგობრივ, ასევე ინსტიტუციონალურ დონეზე. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ეკონომიკურ აქტორებთან, მათ შორის ბიზნესთან - მცირე, საშუალო და მსხვილ საწარმოებთან და ვეხმარებით მათ გაფართოვდნენ, განვითარდნენ და განვითარდნენ რთულ გარემოში, ასევე მივაწოდოთ ხმა პოლიტიკის შემდგენებს.

14 July, 2020

გაყიდვები და მარკეტინგი

ჩვენ დაგეხმარებით მდგრადი, ორგანული ზრდის მიღწევაში, თქვენი მომხმარებლების დაყენებით თქვენი კომპანიის სტრატეგიის ცენტრში. ჩვენი მიდგომა ამოწმებს თქვენი მომხმარებლების გამოცდილების თითოეულ ელემენტს, ოპტიმალურ ურთიერთქმედებას ყველა შეხების წერტილში.


მომხმარებელთა საფუძვლიანი კვლევით, ჩვენ გთავაზობთ ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ გაყიდვებისა და მარკეტინგის სრული პოტენციალის რეალიზებაში. ეს მოიცავს ჩვენს ქსელის პრომოუტერ სისტემას, ოქროს სტანდარტს მომხმარებელთა ერთგულების გაზომვისა და თქვენი ენერგიის მაქსიმალურად გაზრდისთვის.


ჩვენ თქვენს ორგანიზაციას მხოლოდ სტრატეგიის შემუშავებაში არ ვეხმარებით; ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ შეასრულოთ ყველა ამბიცია, გთავაზობთ ინსტრუმენტებს, დიაგნოსტიკასა და ნიშნებს, რაც აუცილებელია მომსახურების ტრანსფორმაციისთვის რომ მიიღოთ მომხმარებლების მუდმივი ერთგულება.

14 July, 2020

ვაჭრობა

საცალო ვაჭრობის ლანდშაფტის ცვლილება სიახლე არ არის - მსოფლიოში საცალო მოვაჭრეებს ყოველთვის უწევთ ადაპტირება მომხმარებლის ქცევის ცვლილებებსა და კონკურენტულ საფრთხეებზე. რაც სიახლეა - არის ცვლილებების სიხშირე და მასშტაბი და რამდენად ძირეულად შეუძლია ამ ცვლას ხელი შეუწყოს საცალო ვაჭრობას. რეგიონის მიუხედავად, საცალო ვაჭრობა, რომელიც აღარ სთავაზობს მომხმარებლებს ძლიერ ღირებულებს მათი დაკარგვის საფრთხის წინაშეა. მიუხედავად ამისა, საცალო ვაჭრობას, რომელიც ეძებს ახალ შესაძლებლობებს და მორგებულია ცვლილებებზე, შეუძლია გაიმარჯვოს და მოახდინოს საკუთარი თავის ზრდისკენ პოზიციონირება

14 July, 2020

თანამშრომელთა კვლევა

გაყიდვების და მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავებასთან ერთად, კომპანიებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშნელოვანია თანამშრომელთა განვითარების და შიდაორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბების სტრატეგიის შემუშავება.


ამ პროცესში ACT მხარდაჭერას უწევს კომპანიებს მათი ორგანიზაციული კლიმატის უკეთ გაგებაში, თანამშრომლების და მათი პოტენციალის შეფასებასა და გაძლიერებაში. შეგიძლიათ მოგვმართოთ როდესაც:


 • გსურთ ხელი გეჭიროთ ორგანიზაციის შიგნით მიმდინარე პროცესების პულსზე და ნათლად ხედავდეთ ტენდენციებს თანამშრომლების განწყობის თვალსაზრისით. შეგიძლიათ მონიტორინგი გაუწიოთ თანამშრომელთა კმაყოფილებას, მოტივაციის დონეს, ერთგულებას (ლოიალობას), შიდა კომუნიკაციის ეფექტურობას და სხვა მრავალ მნიშვნელოვან ინდიკატორს.

 • ორგანიზაციაში კადრების გადინება ჩვეულებრივზე უფრო ინტენსიურია – ეისითის ინსტრუმენტებით შეძლებთ დაადგინოთ თანამშრომელთა უკმაყოფილების მიზეზები, კომპანიაში მუშაობის ბარიერები და შეიმუშავოთ თანამშრომლების შენარჩუნების ეფექტური მეთოდები.

 • თქვენს კომპანიას აქვს გარდამავალი პერიოდი, თქვენს სექტორში მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი ცვლილებები ან კომპანია არის შერწყმის / გაყოფის პროცესში. თანამშრომელთა კვლევა საშუალებას მოგცემთ გამოავლინოთ თანამშრომელთა განწყობები, სწორად გაანაწილოთ ადამიანური რესურსი და მათი პასუხისმგებლობები ახალ სტრუქტურაში, დანერგოთ გუნდის ეფექტური მუშაობისთვის საჭირო პროცესები და სხვა.

 • კომპანიაში იგეგმება / მიმდინარეობს ტრანსფორმაცია, იმყოფება ღირებულებების და ძირითადი სტრატეგიული ხედვის ფორმირების ფაზაში ან / და მიმდინარეობს ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. კვლევა მოგცემთ საშუალებას შეაფასოთ თანამშრომელთა არსებული ღირებულებითა სისტემის შესაბამისობა კომპანიის ახალ ხედვებთან მიმართებაში და დაგეგმოთ მაქსიმალურად ეფექტური ტრანსფორმაციის სტრატეგია.

22 December, 2019

თბილისის სრული უმრავლესობა ახალ წელს სახლში ხვდება

თბილისში ახალი წლისთვის მზადება უკვე შეიმჩნევა. "ეისითიდაინტერესდა როგორ და სად აპირებენ ახალი წლის შეხვედრას თბილისელები.

აღმოჩნდა, რომ 10-დან 8 თბილისის მაცხოვრებელი (84%) ახალ წელს სახლში ხვდება და უმრავლესობა (81%) ახალი წლის ღამის გატარებასაც სახლში გეგმავს. ახალი წლის ღამეს სტუმრად წასვლას თბილისელების 7% აპირებს.

თბილისის მოსახლეობის მხოლოდ 2% აპირებს, რომ ახალი წელს რესტორანში შეხვდეს, ხოლო 1% ბაკურიანში ან გუდაურში მიდის დღესასწაულის აღსანიშნავად. 6%-ს ჯერ არ გადაუწყვეტია სად შეხვდება 2017 წელს.

იმ თბილისელების 91%, ვინც საახალწლოდ სახლში დარჩენას გეგმავს, 31 დეკემბრის ღამეს ტელევიზორის ყურებას აპირებს.


*გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2016 წლის ნოემბერშიმონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4.9%-გამოყენებული მეთოდი  პირისპირ ინტერვიუ.

 

24 February, 2017

ყოველ მეხუთე თბილისელს ჰყავს შინაური ცხოველი / ფრინველი

"ეისითის" მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თბილისის მოსახლეობის 20%-ს ჰყავს შინაური ცხოველი/ფრინველი.

მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია ძაღლი (60%). აღსანიშნავია, რომ პოპულარობით მეორე ადგილზე არა კატა (10%), არამედ თუთიყუშია (28%).

შინაური ცხოველის/ფრინველის მეპატრონეებს, მათი მოვლისთვის თვეში საშუალოდ 38 ლარი ეხარჯებათ. 

*გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2016 წლის ოქტომბერშიმონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4.9%-გამოყენებული მეთოდი  პირისპირ ინტერვიუ.

22 July, 2020

ბიზნეს ინდიკატორების მონიტორინგი

ბიზნეს ინდიკატორების მონიტორინგის გზით ჩვენ გეხმარებით:


 • ბრენდის / კომპანიის მაჩვენებლების პულსზე გეჭიროთ ხელი, შეაფასოთ ბრენდის ამჟამინდელი პოზიციები
 • გააუმჯობესოთ ბრენდის პიზიციები კონკურენტების მაჩვენებლებთან შედარების და არსებული კონკურენტული ნაკლოვანებების აღმოჩენის გზით
 • შეაფასოთ უკვე განხორციელებული მარკეტინგული აქტივობების და დანახარჯების ეფექტიანობა. შესაბამისად, მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით უკეთესად დაგეგმოთ სამომავლო სტრატეგიები

  ეისითი გთავაზობთ ბიზნეს მაჩვენებლების სწრაფ და მარტივ გაზომვას საერთაშორისო და ეისითის მიერ შემუშავებული ინდექსების მიხედვით. მონიტორინგის რეგულარობა განისზღვრება პროდუქტის / ბრენდის თავისებირებების გათვალისწინებით.


ეისითი ამონიტორინგებს შემდეგ ბიზნეს ინდიკატორებს:


 • კატეგორიის/ ბრენდის პენეტრაცია ბაზარზე
 • სამომხმარებლო წილები
 • ცნობადობის ინდექსი
 • მოხმარების ინდექსი
 • პოზიტიური განწყობის ინდექსი
 • ბრენდის ჯანმრთელობის ინდექსი
 • საკომუნიკაციო არხების ეფექტურობის ინდექსი
 • მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის ინდექსი
 • მომხმარებელთა კმაყოფილების და ლოიალობის ინდექსები [NPS; CSI]


22 July, 2020

გაყიდვების არხების და დისტრიბუციის ანალიზი

გაყიდვების არხების და დისტრიბუციის ანალიზის განხორციელების გზით ეისითი დაგეხმარებათ შემდეგი ამოცანების გადაჭრაში:

 • გაყიდვის ყველაზე ოპტიმალური არხების შერჩევა თქვენი პროდუქტისთვის / სერვისისთვის
 • ახალი პროდუქტის შეთავაზების, ან ახალი სეგმენტის ათვისების პროცესში ყველაზე ოპტიმალური გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავება
 • ოპტიმალური ლოკაციის შერჩევა თქვენი ობიექტისთვის
 • თაროზე თქვენი და კონკურენტი პროდუქტების განლაგების შეფასება
 • პრომო აქციების ხარისხის მონიტორინგი

22 July, 2020

მომხმარებლის კმაყოფილების და ლოიალურობის ანალიზი

ეისითი ახორციელებს მომხმარებელა კმაყოფილების და ლოიალობის მრავალგანზომილებიან ანალიზს, რაც საშუალებას მოგცემთ არა მხოლოდ გეჭიროთ თქვენი მომხმარებლების განწყობების პუსლზე ხელი, არამედ მათზე ეფექტური ზემოქმედებაც მოახდინოთ.


მომხმარებელთა კმაყოფილების და ლოიალობის ანალიზი დაგეხმარებათ გადაჭრათ შემდეგი ტიპის ამოცანები:


 • მომხმარებლის კმაყოფილების და ლოიალობის დონის დადგენა მაქსიმალური სიზუსტით და აპრობირებული ინდექსების გამოყენებით
 • მომხმარებლის კმაყოფილების და ლოიალობის მაჩვენებლების მონიტორინგი, რაც საშუალებას მოგცემთ იყოთ მუდამ ინფორმირებული და მიიღოთ სწრაფი გადაწყვეტილებები
 • კმაყოფილების და ლოიალობის მაჩვენებლების გაზრდა, რასაც შესაძლებელს გახრის იმ კომპლექსური ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომლებიც თქვენი მომხმარებლების განწყობებზე მოქმედებს
 • თქვენს მიერ გაწეული სამუშაოების ეფექტურობის შეფასება - თქვენ შეძლებთ განსაზღვროთ, თუ რა გავლენა იქონია თქვენმა საქმიანობამ მომხმარებლების კმაყოფილების და ლოიალობის დონეზე და შეესაბამება თუ არა თქვენი გადაწყვეტილებები მათ მოლოდინებს

აღნიშნულ პროცესში ეისითი წარმატებით იყენებს ისეთ იდნექსებს, როგორიცაა:


 • ეისითის გარანტირებული მომხმარებლის ინდექსი
 • NPS ინდექსი
 • WOM ინდექსი
 • კმაყოფილი მომხმარებლის ინდექსი

მნიშვნელოვანია კმაყოფილების გაზომვის დრო და რეგულარობა, რაც დამოკიდებულია თავად პროდუქტის თავისებურებებზე.22 July, 2020

ოპერაციები

თქვენი ბექ ოფისიდან დაწყებული მთლიანი მომარაგების ჯაჭვამდე, ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ შეუზღუდავი პროგრამის შემუშავებაში, თქვენი ოპერაციების გარდაქმნაში. ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ყურადღებას გაამახვილებთ შესაძლებლობებზე, რომლებიც მაქსიმალურად ზრდის კონკურენტულ უპირატესობას და ამყარებს კავშირს ოპერაციებსა და სტრატეგიას შორის.

arrow-up