დახურვა


ACT სრულად ქალთა ბიზნესია, რომლის პარტნიორებიც ხუთი ბიზნესმენი ქალია. ჩვენ ვქმნით ინკლუზიური კულტურას, რომელიც სთავაზობს ქალებს მოქნილობას იმ გამოწვევების მისაღებად, რომლებიც უზრუნველყოფს მათთვის საჭირო ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობებს. ამჟამად გუნდის თითქმის 80% დაკომპლექტებულია ქალებით.


ACT ცდილობს განამტკიცოს ქალთა როლი ეკონომიკური განვითარების პროცესში, მისცეს მათ საშუალება იმუშაონ მაღალი კლასის პროექტთან, განათლების, განვითარების და სწავლების უზრუნველყოფით, ადვოკატირება თანაბარი შესაძლებლობებისთვის, ეფექტური მონაწილეობა და ქალი ლიდერების წინსვლა. ბიზნესში, რეგიონის ქალების გაძლიერება და მათი კარიერული განვითარების ხელშეწყობა, ქალების, როგორც ბიზნესის ლიდერების იდეის პოპულარიზაცია და ინოვაციური მიდგომის მხარდაჭერა ბიზნესში.

arrow-up