დახურვა
კვლევა და მონაცემები

მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის 20 წლიანი გამოცდილებით, ACT არის რეგიონალური ლიდერი კვლევისა და მონაცემთა მიწოდების საკითხებში. ჩვენ ვაკეთებთ მონაცემებს, რომლებიც მოქმედებს პოლიტიკის ყველა გადაწყვეტილებისთვის და ჩვენს პარტნიორებსა და კლიენტებს ვუწვდით ყველაზე საიმედო კვლევის მონაცემებსა და სტატისტიკას ისე, რომ საუკეთესოდ შეესაბამებოდეს მათ საჭიროებებს და პოლიტიკის მიზნებს.სხვა მომსახურება

დაგვიკავშირდი

მსურს თქვენს ექსპერტებთან საუბარი შემდეგ საკითხებში:

arrow-up