დახურვა
ეკონომიკის განვითარება

ჩვენ მხარს ვუჭერთ მთავრობებსა და დონორებს, დაგეგმონ და განახორციელონ ყოვლისმომცველი, ინდივიდუალური და ეფექტური ეკონომიკური ინიციატივები როგორც დარგობრივ, ასევე ინსტიტუციონალურ დონეზე. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ეკონომიკურ აქტორებთან, მათ შორის ბიზნესთან - მცირე, საშუალო და მსხვილ საწარმოებთან და ვეხმარებით მათ გაფართოვდნენ, განვითარდნენ და განვითარდნენ რთულ გარემოში, ასევე მივაწოდოთ ხმა პოლიტიკის შემდგენებს.


სხვა მომსახურება

დაგვიკავშირდი

მსურს თქვენს ექსპერტებთან საუბარი შემდეგ საკითხებში:

arrow-up