დახურვა
უმცირესობები და დაუცველი ჯგუფები

პოლიტიკის რეკომენდაციების და ღირებული რჩევების მიწოდება, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს უმცირესობებისა და მოწყვლადი ჯგუფების საარსებო წყარო, ჩვენი პასუხისმგებლობაა და არა მხოლოდ სამუშაო. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ დონორებთან და სამთავრობო უწყებებთან, რათა დავრწმუნდეთ, რომ გაჭირვებულთა ხმა ისმის პოლიტიკის დონეზე და შესაბამის გადაწყვეტილებებსა და ადგილზე.სხვა მომსახურება

დაგვიკავშირდი

მსურს თქვენს ექსპერტებთან საუბარი შემდეგ საკითხებში:

arrow-up