დახურვა
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და პროგნოზი

არჩევნებს შორის პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევა მოსახლეობის განწყობების მუდმივ თრექინგში გამოიხატება, საარჩევნო პერიოდში კი კვლევა შეუცვლელი ინსტრუმენტია იმის საკვლევად, თუ რაზე აქვთ დაკვეთა ადამიანებს; რას მოელიან და როგორც ზეგავლენას ახდენს მათზე კონკრეტული დაპირებები, თუ ნაბიჯები; როგორ არის შესაძლებელი მათი კეთილგანწყობის და შესაბამისად, პოლიტიკური სუბიექტების შანსების გაზრდა არჩევნებზე.

საზოგადობრივი აზრის კვლევით ჩვენ ვეხმარებით დამკვეთებს, იცოდნენ შეულამაზებელი სიმართლე და ის, თუ რა სურს ამომრჩეველს. კვლევის სხვადასხვა ტექნიკები გვეხმარება მოსახლეობის სრულიად სხვადასხვა სეგმენტთან მუშაობასა და მათი საჭიროებების გამოვლენაში, დამკვეთს კი საშუალებას აძლევს ხედავდეს როგორც მთლიან, ასევე დანაწევრებულ სურათს და მიაღწიოს შედეგების მაქსიმალურ ეფექტიანობას.


სხვა მომსახურება

დაგვიკავშირდი

მსურს თქვენს ექსპერტებთან საუბარი შემდეგ საკითხებში:

arrow-up